ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο KTEOCITYCONTROL,  έχουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών που διεκπεραιώνουμε.

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Στο τέλος του ελέγχου ο πελάτης, παραλαμβάνει το Δελτίο τεχνικού ελέγχου, το οποίο αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου.

Στάδιο Πρώτο (Έλεγχος καυσαερίων & Οπτικός Έλεγχος). Κατά το πρώτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου, ελέγχονται τα καυσαέρια του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, ο αριθμός μηχανής, το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά), τα ελαστικά και τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.

Στάδιο Δεύτερο (Έλεγχος στην αυτόματη γραμμή). Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχου ελέγχεται η σύγκλιση – απόκλισης (ευθυγράμμιση), τα αμορτισέρ, τα φρένα.

Στάδιο Τρίτο (Οπτικός έλεγχος στις ανυψωτικές ράμπες κατόπτευσης). Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου, ελέγχεται το σύστημα διεύθυνσης, μετάδοσης κίνησης, εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων, οξειδώσεις στο κάτω μέρος του αμαξώματος, έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.

NEΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης και προαγωγής της οδικής ασφάλειας, το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών αναδιαμορφώνει τις προϋποθέσεις ασφάλισης των οχημάτων, συνδέοντας την ασφάλιση με τον έλεγχο ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα με νέα νομοθετική ρύθμιση, που προωθείται από το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών, μετά τα Χριστούγεννα του 2010 όλα τα οχήματα, προκειμένου να ασφαλιστούν θα πρέπει να έχουν πρώτα περάσει από τεχνικό έλεγχο(ΚΤΕΟ).
Η ρύθμιση ισχύει και αντίστροφα, αφού με την ψήφιση του νομοσχεδίου οι ιδιοκτήτες που προσέρχονται για έλεγχο στα ΚΤΕΟ θα πρέπει να επιδεικνύουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες, θα μπορούν να ασφαλίζουν καινούρια οχήματα δεδομένου, ότι ο πρώτος έλεγχος ΚΤΕΟ γίνεται στα 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Ωστόσο για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εφόσον το όχημα είναι πλέον υπόχρεο σε τεχνικό έλεγχο (ήτοι μετά από 4 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του), απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι πλέον και η επίδειξη του δελτίου τεχνικού ελέγχου που πιστοποιεί ότι το όχημα έχει ελεγχθεί.
Υπολογίζεται, ότι από το σύνολο των κυκλοφορούντων οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου το 45%, συστηματικά διαφεύγει του τεχνικού ελέγχου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους στην οδική ασφάλεια